การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน การกระจานยอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่1 (ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2556 เวลา 15.04 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 643 ท่าน