การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทสทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2556 เวลา 14.41 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 1952 ท่าน