ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2554 เวลา 15.05 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2616 ท่าน

ประกาศ ก.ท.จ.อุทัยธานี เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และเง
ประกาศ ก.ท.จ.อุทัยธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย