ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2554 เวลา 14.57 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 10774 ท่าน

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย