การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2556 เวลา 16.25 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2664 ท่าน

ตารางบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย