การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เมื่อวันที่21มิถุนายน2556)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2556 เวลา 10.09 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 406 ท่าน