การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น สำหรับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2556 เวลา 14.43 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 8703 ท่าน

ตารางปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย