สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 (ด่วนที่สุด) (ระบบ SIS)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2556 เวลา 11.20 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 930 ท่าน