การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จลูกจ้างประจำ
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2556 เวลา 09.37 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2744 ท่าน