แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2556 เวลา 11.29 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 13636 ท่าน