การดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2556 เวลา 09.21 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 434 ท่าน