แจ้งสถานที่จุดรับ – ส่ง และจอดรถงานมหกรรม “ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม”
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2556 เวลา 15.32 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 379 ท่าน