การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๑๕๙๑๕)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2553 เวลา 13.44 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 15668 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย