รายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2556 เวลา 10.44 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 419 ท่าน