การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2556 เวลา 10.53 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 601 ท่าน