ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2556 เวลา 09.56 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1059 ท่าน