การจัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2556 เวลา 09.29 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 393 ท่าน