การติดตามการประเมินผลการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อ.ป.ท.ปี ๒๕๕๖
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2556 เวลา 09.24 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 362 ท่าน