การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน(ด่วนที่สุด)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2555 เวลา 09.33 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 570 ท่าน