บัญชีสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2555
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ธ.ค. 2555 เวลา 14.04 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 658 ท่าน