ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๑๕๒)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2555 เวลา 14.29 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 626 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย