ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้งอถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2555 เวลา 14.09 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 546 ท่าน