การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (เมื่อวันที่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ด่วนที่สุด
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2555 เวลา 09.52 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 501 ท่าน