การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2555 เวลา 11.14 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 600 ท่าน