การบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่และนโยบายสำคัญของรัฐบาลร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 16.35 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 500 ท่าน