ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2555 เวลา 16.00 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 1208 ท่าน