การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-LAAS)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 15.12 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 1161 ท่าน