ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๕
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 14.50 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 703 ท่าน