การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2555 เวลา 11.02 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 626 ท่าน