มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2555
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2555 เวลา 12.15 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 536 ท่าน

สรุปมติ ก.อบต.ครั้งที่ 10/2555
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย