ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2555 เวลา 10.46 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1322 ท่าน

กำหนดหลักเกณฑ์การลาหยุดราชการ
กำหนดเงื่อนไขกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย