มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2555
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2555 เวลา 10.02 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 481 ท่าน

บัญชีสรุปมติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 9/2555
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย