การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและกรจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 14.24 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 1118 ท่าน