บัญชีรายละเอียดการโอนเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นครูผู้ดูแลเด็ก(โอนเมื่อวันที่27กันยายน2555)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2555 เวลา 10.53 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 1268 ท่าน