บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(โอนวันที่27กันยายน2555)ครั้งที่2
รายละเอียดการโอน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2555 เวลา 16.59 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 783 ท่าน