แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2555 เวลา 14.54 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 1059 ท่าน