บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(โอนวันที่27กันยายน2555)
รายละเอียดการโอน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2555 เวลา 10.09 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 1074 ท่าน