หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2555 เวลา 09.58 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 2212 ท่าน