รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลใน "ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2555 เวลา 09.12 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 842 ท่าน