การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2555 เวลา 11.15 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 949 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย