การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2555 เวลา 13.55 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1587 ท่าน