หารือกรณีการเลือนระดับพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2555 เวลา 15.27 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1607 ท่าน