บัญชีสรุปมิตการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่ 7/2555
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2555 เวลา 14.30 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 819 ท่าน