มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีคร้งที๗/๒๕๕๕
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2555 เวลา 14.28 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 604 ท่าน