โครงการสัมมนาจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง๔ปีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2555 เวลา 09.54 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 801 ท่าน