การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6
การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2555 เวลา 13.36 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 805 ท่าน