การโอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555(เมื่อวันที่27กรกฎาคม2555)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2555 เวลา 15.36 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 657 ท่าน