ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๖(ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา 10.04 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 681 ท่าน