สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video conference) ด่วนที่สุด
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2555 เวลา 09.02 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 544 ท่าน