ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2555 เวลา 11.38 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 873 ท่าน